Glassrekkverk til trapp

Glassrekkverk på skinner i ytre trappevanger. Disse kan toppmonteres, sidemonteres og innfelles i trappevanger (avbildet). Designrekkverk er gjerne
med fra tidlig prosjektfase for å sikre de beste løsninger og utførelse for kunde.